สำหรับ Mac Os

ตอนที่ 1 รู้จัก KidBright 1.5 for Creative Education Bridge to the Future

ตอนที่ 2 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Basic Coding with KidBright IDE 1.6

ตอนที่ 3 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Coding with Logic and Loop

ตอนที่ 4 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ปลั๊กอิน เพิ่มคำสั่ง

ตอนที่ 5 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Function และการทำงาน Multi Task

ตอนที่ 6 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Innovator and IoT Camp : Project

ตอนที่ 7 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Input Output : Digital and Analog

ตอนที่ 8 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม สี แสง เสียง

ตอนที่ 9 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Sensor วัดสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 10 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม KidBright IoT 

ตอนที่ 11 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม หุ่นยนต์ และการใช้ เซอร์โวเตอร์

ตอนที่ 12 KidBright กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวตรวจจับความเร่งและสนามแม่เหล็ก

ตอนที่ 13 คำชี้แจง การทำโครงงาน จาก KidBright เพื่อการเรียน การสอน วิทย์ คณิค ภูมิศาสตร์ สังคม ขีวิตฯ ในโรงเรียน

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 2 August 2021, 1:58PM