แคมป์ สตอรี่ โค้ดดิ้ง (Camp Story Coding)

ให้ตัวแทนโรงเรียน ตั้งกระทู้ (1 โรงเรียน 1 กระทู้) เพื่ออัฟเดทสตอรี่กิจกรรม ทั้งสามวัน
ในรูปแบบไฟล์ รูปภาพ วิดีโอคลิป หรือแชร์ลิงก์

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
Picture of นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
1
Picture of นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
Picture of นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
0
Picture of นาย นรินทร์ ผิวทอง
นาย นรินทร์ ผิวทอง
Picture of นาย นรินทร์ ผิวทอง
นาย นรินทร์ ผิวทอง
3
Picture of นาย มนตรี อกอุ่น
นาย มนตรี อกอุ่น
Picture of นาย มนตรี อกอุ่น
นาย มนตรี อกอุ่น
2
Picture of นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
Picture of นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
0
Picture of นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
Picture of นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
0
Picture of นางสาว ดารินทร์ กะการดี
นางสาว ดารินทร์ กะการดี
Picture of นางสาว ดารินทร์ กะการดี
นางสาว ดารินทร์ กะการดี
0
Picture of นาย นรินทร์ อนงค์ชัย
นาย นรินทร์ อนงค์ชัย
Picture of นาย ปฏิพัทธ์​ จำปาทอง
นาย ปฏิพัทธ์​ จำปาทอง
1