แคมป์ สตอรี่ โค้ดดิ้ง (Camp Story Coding)

ให้ตัวแทนโรงเรียน ตั้งกระทู้ (1 โรงเรียน 1 กระทู้) เพื่ออัฟเดทสตอรี่กิจกรรม ทั้งสามวัน
ในรูปแบบไฟล์ รูปภาพ วิดีโอคลิป หรือแชร์ลิงก์

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
สถานะ กระทู้ ถาม ตอบครั้งสุดท้าย ตอบ การกระทำ
รูปภาพของนางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
รูปภาพของนางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
นางสาว อัจฉริยา นุราฤทธิ์
1
รูปภาพของนางสาว เจนจิรา พรมชาติ
นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
รูปภาพของนางสาว เจนจิรา พรมชาติ
นางสาว เจนจิรา พรมชาติ
0
รูปภาพของนาย นรินทร์ ผิวทอง
นาย นรินทร์ ผิวทอง
รูปภาพของนาย นรินทร์ ผิวทอง
นาย นรินทร์ ผิวทอง
3
รูปภาพของนาย มนตรี อกอุ่น
นาย มนตรี อกอุ่น
รูปภาพของนาย มนตรี อกอุ่น
นาย มนตรี อกอุ่น
2
รูปภาพของนางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
รูปภาพของนางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
นางสาว ธิดารัตน์ เนตรแก้ว
0
รูปภาพของนาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
รูปภาพของนาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
นาง นันทิตา โอธินทรยุทธ
0
รูปภาพของนางสาว ดารินทร์ กะการดี
นางสาว ดารินทร์ กะการดี
รูปภาพของนางสาว ดารินทร์ กะการดี
นางสาว ดารินทร์ กะการดี
0
รูปภาพของนาย นรินทร์ อนงค์ชัย
นาย นรินทร์ อนงค์ชัย
รูปภาพของนาย ปฏิพัทธ์​ จำปาทอง
นาย ปฏิพัทธ์​ จำปาทอง
1