กระดานข่าว(ถาม/ตอบ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โดย กัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว -
Number of replies: 0

1. เข้าสู่ระบบด้วย User Name/Password ตามที่กำหนดให้
2. เลือกเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 วัน
3. ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรมฯ
4. คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร