แคมป์ สตอรี่ โค้ดดิ้ง (Camp Story Coding)

Smart Farm ครบวงจร ที่ เทพอุดมวิทยา

Smart Farm ครบวงจร ที่ เทพอุดมวิทยา

โดย นาย นรินทร์ อนงค์ชัย -
Number of replies: 1

กระบวนการเรียนรู้การบวนการวิทยาการคำนวณ และ โค้ดดอ้ง ผ่าน Kidbright โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 


.