กระดานข่าว(ถาม/ตอบ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่องทางการเข้าขอความช่วยเหลือออนลไน์ผ่าน Cisco WebEx

ช่องทางการเข้าขอความช่วยเหลือออนลไน์ผ่าน Cisco WebEx

โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก -
Number of replies: 0

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์(PC)

ขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าโปรแกรม Cisco WebEx แล้วเลือก Show All Breakout Session
 2. แสดงหน้าต่างให้ เลือกห้องที่ต้องการขอช่วยเหลือออนไลน์  มีทั้่งหมด 4 ห้อง 
  ตัวอย่าง  ห้องช่วยเหลือ1 เมื่อเข้าไปแล้วจะมี Staff คอยให้ความช่วยเหลือ
 3. คลิกที่ --> Join เพื่อขอเข้าห้องในการเข้าห้องปรึกษา
 4. เมื่อปรึกษาหารือเสร็จเรียบร้อยให้คลิกที่  Leave Session เพื่อออกจากห้องให้ความช่วยเหลือไปที่ห้องหลัก
*** ห้ามคลิก Leave Metting เพราะเป็นการออกจากการเข้าอบรมออนไลน์
ไม่มีคำอธิบาย


สำหรับเครื่อง SmartPhone

ขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าโปรแกรม Cisco WebEx แล้วเลือก Show All Breakout Session
 2. แสดงหน้าต่างให้ เลือกห้องที่ต้องการขอช่วยเหลือออนไลน์  มีทั้่งหมด 4 ห้อง 
  ตัวอย่าง  ห้องช่วยเหลือ1 เมื่อเข้าไปแล้วจะมี Staff คอยให้ความช่วยเหลือ
 3. คลิกที่ --> Join เพื่อขอเข้าห้องในการเข้าห้องปรึกษา
 4. เมื่อปรึกษาหารือเสร็จเรียบร้อยให้คลิกที่  Leave Session เพื่อออกจากห้องให้ความช่วยเหลือไปที่ห้องหลัก

*** ห้ามคลิก Leave Metting เพราะเป็นการออกจากการเข้าอบรมออนไลน์