กระดานข่าว(ถาม/ตอบ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเข้าเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแคมป์โค้ดดิ้งออนไลน์

การเข้าเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแคมป์โค้ดดิ้งออนไลน์

โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก -
Number of replies: 2

ขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบด้วย User Name/Password ตามที่กำหนดให้
  2. คลิกที่ ------>  Submit attendance เพื่อเช็คชื่ออนไลน์
  3. คลิกที่ มาเข้าร่วมอบรมฯ
  4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ


In reply to สมเกียรติ เพ็ชรมาก

Re: การเข้าเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแคมป์โค้ดดิ้งออนไลน์

โดย นางสาว ชุติมา เสาทอง -
วันที่ 31 นางสาวชุติมา เสาทอง เข้าร่วมค่ะ แต่ขึ้นเครื่องหมาย ?
In reply to สมเกียรติ เพ็ชรมาก

ตอบ: การเข้าเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแคมป์โค้ดดิ้งออนไลน์

ไม่ได้ติกมาเข้าร่วมการอบรม วันที่ 31 ต้องทำอย่างไรครับ